Услуги

Безкомпромисно качество на размуни цени

Изграждане, ремонт и поддръжка на нисковолтови инсталации

Ел. табла, осветителни тела, ключове контакти, алейно осветление, електо инсталации на жилища, жилищни сгради, учреждения, хотели и заводи.

Нисковолтови инсталации
Свържете се с нас

Изграждане, ремонт и поддръжка на слаботокови инсталации

Видеонаблюдение, Системи за спешни повиквания, Домофони инсталации, Озвучаване, Пожарогасителни системи, Пожароизвестяване, Контрол на достъпа

Слаботокови инсталации
Свържете се с нас

Изграждане, ремонт и поддръжка на телекомуникации

Интернет мрежи, Телефонни централи, Локални компютърни мрежи - LAN, Комуникациони щафове, Рутери, Реглети. Access point.

Телекомуникации
Свържете се с нас

Поддръжка и гаранционно обслужване на електро инсталации

Нашата специална услуга е Абонаментна гаранционна техническа поддръжка според сключения договор. В договора се описва какъв е периода на профилактиката в зависимост от условията на работа и натовареността на техниката и абонаментно техническо обслжване.

Свържете се с нас

Извънгаранционен ремонт на електоро инсталации

Подмяна с висококачествени компоненти и ремонт на място,
Преместване (демонтаж и монтаж) на технически средства при възникнала необходимост.

Свържете се с нас