Телекомуникации

Изграждане, ремонт и поддръжка на Телекомуникации: 

  • Телефонни централи
  • LAN мрежи
  • Телекомуникациони щафове
  • Рутери, Реглети
  • Access point
Свържете се с нас