ЛИК Технологии

Предлага изграждане, ремонт и поддръжка на всички нисковолтови и слаботокови инсталации – пожароизвестяване, пожарогасене, видеонаблюдение, изграждане на интернет мрежи, телефонни централи, TV, озвучаване, домофонни инсталации, контрол на достъпа и СОТ. Фирма ЛИК Технологии извършва и услуги и монтаж по програмата за саниране на жилищни сгради.

Нисковолтови инсталации

Нисковолтови инсталации

Изграждане, ремонт и поддръжка на всички нисковолтови инсталации като ел.табла, осветителни тела, ключове, контакти, алейно осветление, електро инсталации на жилища.

Слаботокови инсталации

Слаботокови инсталации

Изграждане, ремонт и поддръжка на всички слаботокови инсталации като Видеонаблюдение, Домофони Инсталации, Озвучаване, Пожароизвестяване, Контрол на достъпа.

Телекомуникации

Телекомуникации

Изграждане, ремонт и поддръжка на Интернет мрежи, Телефонни централи, Локални компютърни мрежи – LAN, Комуникациони щафове, Рутери, Реглети, Access point.

Нашите партньори